Usikre lån

Lån deles vanligvis opp i forbrukslån uten sikkerhet og lån med sikkerhet. Denne oppdelingen av lån gjør det veldig greit for låntakere å vite hva som kreves av dem. Lån uten sikkerhet krever heller ikke egenkapital ved opptak, mens lån med sikkerhet ofte krever egenkapital. Vi er helt avhengige av lån for å leve den levestandarden vi ønsker. Uten lån med sikkerhet ville dette blitt veldig vanskelig. Vi ser her på lån uten sikkerhet for å se hvordan det kan brukes og viktigheten av disse forskjellige lånene. Lån uten sikkerhet er vanligvis enten forbrukslån eller kredittkortlån. Andre usikre lån kan også nevnes, men disse er varianter av et forbrukslån eller et kredittkortlån mer enn at de er noe helt egent.

Forbrukslån

Et forbrukslån er et lån som gir deg frihet og fleksibilitet til å gjøre hva du vil. Når du søker på et forbrukslån er det ingen som spør deg om hva du skal bruke pengene til. Forbrukslånet krever heller ikke sikkerhet eller egenkapital. Har du derfor behov for penger, men har ikke noe penger fra før så kan du ta opp et forbrukslån og bruke dette som du selv har lyst til.

Forbrukslånet er et lån du søker på. Når du søker på lånet bestemmer du selv hvor mye penger du skal spørre om. De fleste banker setter grensen på 500.000 kroner, mens en bank i Norge har satt maksimum lånebeløp til 600.000 kroner. Du velger også selv hvor mange år du skal bruke på å betale tilbake lånet. Maksimal nedbetalingstid er 5 år. Skal du bruke forbrukslånet til å refinansiere annen gjeld er maksimal nedbetalingstid 15 år. Det er lett å se at forbrukslånet er et gunstig lån. Ulempen med lånet er at renten også kan bli høy. Typisk rente på et forbrukslån er mellom 9% og 16%.

Kredittkortlån

Kredittkortet er det andre usikrede lånet. Søkere kan også her få lån uten sikkerhet eller egenkapital. Kredittkortet fungerer på en annen måte en forbrukslånet. Når du søker på kortet er det ikke vanlig at du selv setter ønsket maksimal låneramme, men at den heller blir gitt til deg som en del av svaret fra banken. Kredittkortlån er et lån hvor du får en låneramme og et betalingskort som er knyttet til denne lånerammen. Typisk låneramme er på mellom 5.000 kroner og 150.000 kroner. Du betaler ikke noe for å ha en låneramme. Du betaler kun for å bruke av lånerammen. Trekker du kortet eller tar ut penger med et kredittkort vil du ikke betale rente fra dag. Renten på kredittkort starter ikke å tikke før mellom 30 dager og 50 dager fra den dagen transaksjonen skjedde. Deretter begynner renten å tikke. Renten kan være veldig høy, fra 10% til over 100% per år.

Annie Vasquez Lån